Categories:

Fick i veckan uppdrag att inventera en ö på möjliga rovfågelhäckningar och observera andra N2000-arter (fåglar). Jag gick i transekter över ön, fram och tillbaka, spanande mot trädtoppar och mot marken för att ev. se några pinnar etc. […]
Under torsdagen var jag ute på uppdrag av Karlstads kommun vid Arnöns sandstränder. Jag skulle återfotografera de nyblottade sandytorna som skapades hösten 2014 för att visa vegetationsförändringen efter en växtsäsong. Jag noterade också lite snabbt vad som kommit upp på de […]
Idag var det återigen dags för floraväktarkurs som annordnats av Länsstyrelsen Värmland och Värmlands botaniska förening. Platsen var Tegens kulturlandskap. Jag hade aldrig tidigare varit på Tegen men hört en hel del rykten om att platsen skulle vara […]
Under arbetet med Lurö kyrkoruin kunde man under hela dagen höra spelet av 2 st kornknarr från Janssons åkrar. Under 2014 noterade ortsbor ungar och kornknarren kan därför bekräftas vara häckande på Lurö vilket är riktigt roligt.
Hittade tre nya lokaler med desmeknopp (rödlistad som ”Nära Hotad”) på Jäverön idag.  De tre lokalerna hade rikliga förekomster dessutom. Jag var ute idag och arbetade med landskapsvård. Jag friställde bland annat ek, lind och hassel i arbetet […]
Just nu håller jag på att skriva färdig utvärderingen av restaureringen av några sandstränder som Karlstads kommun genomfört under hösten. Jag har lett arbetet i fält och det är även jag som skrivit vad som ska göras och […]

Categories:

Var i förra veckan ute och fotade sandjordtunga vid en sandstrand vid Vänern. De var små, 1-2 cm, och jag kunde räkna in ett 10-tal grupper med svampar. De växer på ett ganska koncentrerat ställe och jag har […]

Categories:

I helgen var jag på vitmosskurs i Malung med Mossornas Vänner. En mycket intensiv upplevelse eftersom jag hade mycket basala kunskaper om vitmossa innan kursen. I Sverige finns 45 vitmossor och under de två dagarnas exkursion fann vi […]
Ryl är en starkt hotad art (EN) som växer i varma glesa gamla skogar, gärna där det finns kalk i marken. Vid Vänern växer den bland annat på Lurö. Den hotas av bland annat det moderna skogsbruket som […]