Vision

Vänervård ska verka för att bevara Vänerns egenart, natur- och kulturvärden och landskapsbild samt främja en hållbar utveckling av friluftsliv, kultur, företagande, rekreation och turism inom Vänerlandskape