Vänervård

During my years of work and outdoor life on Lake Vänern, I have accumulated unique knowledge and experience. I can take you on fantastic experiences on Sweden’s largest lake, which is called by many inland seas. Our archipelagos are varied and here you will find most things, bare cliffs, pine trees, sandy beaches, privacy, quiet and fantastic guest harbors and dining experiences. I can take you on a fantastic experience so don’t hesitate to get in touch.

Best regards


Martin Sandmark
info@vanervard.se
Tel : 070 – 622 16 93


Under 2016 startade arbetet med en ansökan om att få medel från Jordbruksverket för utveckling av verksamheten gällande sjöbaserad turism runt Vänern. Under 2022 beviljades ansökan ”Utveckling av sjöbaserad turism i norra Vänern” och den här verksamheten får stöd från Europeiska Jordbruksfonden för landsbygdsutveckling
genom 
Leader Närheten. Utveckling av verksamheten sker i främst i Grums, Säffle och Hammarös delar av Vänern.