Återfotografering av sandstränder

Klämmer in lite konsultjobb mellan slåtterjobben. Det är återfotografering och uppföljning av de restaurerade sandstränderna som jag arbetar med. Det är rätt fantastiskt vilken skillnad det är nu jämfört med innan restaureringen. Dock och dessvärre har det kommit upp mycket gräs och vass i de blottlagda ytorna. Karlstads kommun kommer att åta sig rensa detta senare i sommar vilket jag hoppas kommer ge mindre tillväxt nästa år. Min återfotografering visar att grästillväxten är god, framförallt i de fuktiga partierna. Så här får man vara noga och rensa bort oönskad vegetation.

Sanddrift på Kvinnholms sand och uppbyggnad av sanddyner. Fantastiskt!

Sanddrift på Kvinnholms sand och uppbyggnad av sanddyner. Fantastiskt!

Sveriges nordligaste lokal med den värmeälskande dynvargspindeln återfinns på Kvinnholms sand.

Sveriges nordligaste kända lokal med dynvargspindeln återfinns på Kvinnholms sand.

Publicerat i Landskapsvård | Kommentarer inaktiverade för Återfotografering av sandstränder

Lieslåtter på Tjälvesta äng

För 5.e året? så var det dags för lieslåtter på Tjälvesta äng. Det är en äng på ca 5 hektar som mestadels är skuggäng under hassel och ek. I år var gräset något magrare än tidigare år och vi kunde notera en ny ”bästa tid” för slåttern och vi var klar till fredag förmiddag. Om det beror på att vi magrar ur ängen (mindre gräs) eller om vår teknik förbättrats genom åren låter jag vara osagt, men slåttern går något snabbare från år till år.

Jag testade mitt nya långorv som fungerade bra. Men jag får köpa en några fler lieblad som passar till den så att jordläggning etc. passar in. Fördelen med ett långt orv är att arbetsställningen blir annorlunda och man får arbeta med andra muskler, framförallt magen. Det kan vara skönt att ha lite variation i arbetsställning och belastning vid långa arbetspass.

Ängen på Tjälvesta som stundom är ganska brant men väldigt naturskön med gamla grova ekar och hasselbuskar.

Ängen på Tjälvesta som stundom är ganska brant men väldigt naturskön med gamla grova ekar och hasselbuskar.

Publicerat i Landskapsvård | Kommentarer inaktiverade för Lieslåtter på Tjälvesta äng

Slåtter på Lurö kyrkoruin

I veckan har jag nu utfört andra slåttern på Lurö kyrkoruin. Gräset hade inte vuxit så mycket sen senast jag var här, kanske 10-20 cm. Det har varit mycket torrt på Lurö i sommar och många träd har dött i torkan. Det märks tydligt i skärgården.

Veckan präglades av väder. Olika väder. Jag slåttade och räfsade i byvind 22 m/s vilket var en ny upplevelse för mig. Snacka om INFERNO. Helt galet. Vinden från Vänern går rakt in vid kyrkoruinen så det var svårarbetat. Blir nog den hårdaste vind jag jobbat i skulle jag tro. Men det är ju upplevelse det också. Sen blev det kallt och åska. Vattnet, som jag tänkt bada i under arbetet, blev iskallt, 13 grader inne i Bastuviken. Så det blev inget dopp!

Nåväl, nu börjar jag få fram en grässvål på flera ställen i området. Även floran börjar sprida sig. Fortfarande allmänarter, prästkrage, rödklint, blåklocka, teveronika osv. Men det går relativt fort ändå. Så jag är mycket förhoppningsfull att det kommer bli en fin ängsflora i området i framtiden. Dessutom har de testområden som jag sått in ängsfröer i svarat otroligt bra och det var flertalet ängsblommor som kommit upp redan i år. Det är ett arbete jag får fokusera på!

Allt som allt så måste man vara lite nöjd med allt slit jag lagt ned hittils. Det har givit en pastoralt landskap som verkligen förhöjer upplevelsen av Lurö kyrkoruin. Det är stor skillnad än hur det såg ut före det påbörjade arbetet.

Men jag är inte färdig än, på långa vägar.

Vid skylten var det tidigare ett hotande slybuskage som hängde över besökaren. Nypon och gamla enebuskar. Nu finns lite "rymd". Men skylten bör flyttas till en bättre plats.

Vid skylten var det tidigare ett hotande slybuskage som hängde över besökaren. Nypon och gamla enebuskar. Nu finns lite ”rymd” och en vacker fläder är friställd. Skylten bör flyttas till en bättre plats.

 

Brygganläggningen framröjd norr om kyrkoruinen. Var det här munkarna hade sina båtar för 1000 år sedan?

Brygganläggningen framröjd norr om kyrkoruinen. Var det här munkarna drog upp sina båtar för över 1000 år sedan?

Biologiskt kulturarv! Humle som möjligen infördes av munkar för över 1000 år sedan! Den växer och lever där än idag. I år dessutom med vackra kottar redo att skörda för att brygga rikigt mustigt klosteröl!

Biologiskt kulturarv. Humle som möjligen infördes av munkar för över 1000 år sedan? Den växer iaf och lever där än idag. I år dessutom med vackra kottar redo att skörda för att brygga rikigt mustigt klosteröl!

Publicerat i Landskapsvård | Kommentarer inaktiverade för Slåtter på Lurö kyrkoruin

Färdigklippt på Saxen

Färdig med arbetet på Saxholmen. Det har varit lite krävande i värmen men också lite ensamt. Fint blev det. Det borde ju restaureras på ön, den är rätt kraftigt igenväxt. Det missgynnar både flora och fauna, men framförallt upplevelsevärdena och tillgängligheten. Så det borde vara ett priorterat objekt i naturreservatet Värmlandsskärgården.

Färdigt resultat på Saxen. Härligt. Fint blev det också. Mycket torrt!

Färdigt resultat på Saxen. Härligt. Fint blev det också. Mycket torrt!

 

Publicerat i Kristinehamns skärgård, Landskapsvård | Kommentarer inaktiverade för Färdigklippt på Saxen

Räfsning i värmen

Räfsar nu ihop allt slagna gräs på Saxholmen. Det är onekligen mycket torrt på bergsknallen och många björkar är helt gulna.

Torka på Saxholmen

Torka på Saxholmen

Publicerat i Kristinehamns skärgård, Landskapsvård | Kommentarer inaktiverade för Räfsning i värmen

Småborren i blom på Saxen

Jag har nu slåttat hela fornområdt (i ordentlig värme!) och har sparat några små partier med småborre. Småborren är för Värmland en ovanlig blomma och har på Saxholmen sin enda kända växtplats. Gräset får nu ligga å torka i någon dag och ska sedan räfsas ihop och avlägsnas. Dels vill jag att gräset ska torka, men framförallt väntar jag på lite svalare väder så jag orkar jobba. Det är otroligt varmt i solgasset på Saxholmens branta klippor så det är nästintill omöjligt att jobba där. Så jag får vänta medan gräset torkar, vilket inte är en nackdel. Då fröar blommorna av sig och artrikedomen kan öka på sikt.

Småborre

Småborre

Publicerat i Flora, Information, Kristinehamns skärgård | Kommentarer inaktiverade för Småborren i blom på Saxen

Slåtter på Saxen

Nu var det åter dags för slåtter på Saxholmens fornområde. I partier hade gräset vuxit sig högt, ca 3-4 dm, och i andra partier där det är torräng var vegetationen något lägre och glesare. Man ser tydligt på vegetationen vart man grävt vid utgrävningarna. Där är det frodigare och en kvävegynnad flora. På torrängspartierna blommar nu blåklocka och johannesört. En hel del fjärilar syns över markerna och jag observerade en rödlistad fjäril, en mindre tåtelsmygare.

Gräset på Saxholmen hade i partier vuxit sig högt, framförallt i de omrörda ytorna (där de grävt).

Gräset på Saxholmen hade i partier vuxit sig högt, framförallt i de omrörda ytorna (där de grävt).

 

Publicerat i Flora, Information, Kristinehamns skärgård | Kommentarer inaktiverade för Slåtter på Saxen

Båttransport

Förra veckan så fick vi ställa in en båttransport till Härön pga. vinden. Men nu var vindprognosen perfekt och båtturen kunde genomföras. Två glada ungdomar skulle sova över i en av stugorna på ön och jag ska hämta upp dem morgonen efter.

Jag fick berätta endel om livet i Vänerskärgården och Hammaröfiskarnas vedermödor vid vinterfisket på Vänern vilket de lyssnade noga på.

Publicerat i Information | Kommentarer inaktiverade för Båttransport

Reliktbock

Idag gjorde jag en utflykt med familjen till Segerstads skärgård. Vinden var svag nordlig och solen gassade rejält. Vattentempen ute på låg runt 18 grader och inne i skyddade vikar upp och över 20 grader. Vi landsteg på västra sidan av Bärön. En av mina favoritplatser i Vänern. Här kunde vi kanske snabbt observera en tall med reliktbocksspår, dvs. barken var gulnad. Vi gick dit och kunde göra en fin observation av en reliktbock som snabbt sprang fram och åter över tallbarken. Fantastiskt!

Reliktbock, en hotad art, springer över barkåsarna på en gammal solbelyst tall i strandzonen.

Reliktbock, en hotad art, springer över barkåsarna på en gammal solbelyst tall i strandzonen.

 

Publicerat i Information, Insekter | Kommentarer inaktiverade för Reliktbock

Inställd tur

Idag fick jag tyvärr ställa in en tur till Härön. Det var ett par personer som ville ha transport ut till den mytomspunna ön längst ut i norra Vänerskärgården. Men vinden var frisk och det var bara att ställa in. Kanske ges nya möjligheter längre fram i sommar, bara vinden lugnar ned sig lite.

Publicerat i Kristinehamns skärgård | Kommentarer inaktiverade för Inställd tur