Arbete i Västra Götaland

Har varit nere å jobbat någon vecka i Västra Götaland. Framförallt strandmiljöer som öppnats upp för bete. De här landskapstyperna, typ starrmad, är under mycket stor förändring i Vänern och de förändras dessutom snabbt. De senaste årens lågvatten har varit mycket missgynnande och vi får hoppas att det blir lite högre vatten i Vänern framgent.

Parkudden NR, Lidköping. En rullstensås med hagtorn, bok, ek, hassel osv. Nedanför en strandmiljö som är lämplig lekmiljö för fisk. Hårt betestryck ger goda förutsättningar.
Publicerat i Information | Kommentarer inaktiverade för Arbete i Västra Götaland

Slåttertider

Jag är mitt uppe i slåttern. Det är flera ängar på Lurö som jag sköter samt några ytor på öar i norra Vänern. Det brukar va fullt upp. Så även i år. Häromdagen besökte jag Lurö klosteräng (som jag kallar det) som ligger söder om kyrkoruinen. Här var för några år sedan bara sly, träd och annat oönskat. Efter restaureringen har marken återhämtat sig och med selektiv slåtter och gynnande av flora i området har nu ängen börjat blomma ut ordentligt. Den är artrik med en mängd olika blommor. Därtill är det en god lokal för insekter och fjärilar. Ängen är fantastiskt att skåda!

Just nu är jag mitt uppe i bärgningsarbetet på Stenstaka och Tegelbruksängen. Det är ofta det mest tidskrävande mest slitsamma arbetsmomentet. Tyvärr insjuknade jag snabbt så jag har fått åka hem för att vila mig i några dagar. Jag hoppas vara åter i arbete kommande vecka.

Min slåtterbalk med räfsa har jag haft i några år nu och de har i princip fungerat klanderfritt. Det har varit lite småfel (exempelvis vajerbrott under försommaren) men det är sånt slitage man får räkna med. Strängläggaren jag använder räfsar ihop höet i strängar vilket gör att jag på ett något enklare sätt kan lyfta bort gräset senare. Fröspridningen blir i alla fall mycket bra och det småskaliga maskinella ängsbruket har sina klara fördelar.

Publicerat i Information | Kommentarer inaktiverade för Slåttertider

Slåttertid

Det är mycket slåtter för mig såhär års. Dels på ängarna där hemma, men även ute på öar i skärgården. I år har blomningen varit något senare än förra året (iaf på Lurö) men överlag ganska tidigt. Man kan notera rik blomning av vissa arter också, medan andra kanske får stå tillbaka. Variation och rikedom.

Vid Lurö kyrkoruin har nu landskapet så sakta tagit former av ängsmarker och här börjar rikedomen på antal blommor och variation i antalet blommor bli stor. Till detta kommer mängder med insekter som frodas i de blomrika markerna. Det är rätt fantastiskt att skåda!

Publicerat i Information | Kommentarer inaktiverade för Slåttertid

God Jul

Publicerat i Information | Kommentarer inaktiverade för God Jul

Sönnervassarna

Har nu avslutat säsongens sista uppdrag, en beställning av Länsstyrelsen i Värmland som innebar bl.a. röjning av de gräsmarker som numera finns på Sönnervassarna i Lurö skärgård. Området har varit igenväxt och man har de senaste åren avverkat och släppt på djur för att skapa öppna gräsmarker. Och förhoppningsvis med tiden även ökad biologisk mångfald.

Området imponerar där havsörnarna gärna patrullerar och håller utkik. Dessutom finns på både Lilla Sönnervass och Stora Sönnervass kulturlämningar av bl.a. bosättningar men även annat smått å gott (okända lämningar som jag hittade).

Lurö skärgård är en kulturpräglad skärgård med en tydlig maritim historia. Det har danat landskapet och satt sin prägel på hur vi upplever den idag. Idag finns inte längre någon bofast befolkning, inga skepp far längre genom Aspholmsleden, men landskapet vittnar om forna tiders myllrande liv.

Röjningsarbete på Lilla Sönnervass. Tänk att på dessa små öar en gång bodde folk!

Publicerat i Landskapsvård, Lurö skärgård | Kommentarer inaktiverade för Sönnervassarna

Stora Axelön

Har varit ute på Stora Axelön och gjort försiktiga åtgärder för att öppna upp runt de 3 labyrinter som finns på öns västra udde. Det är just nu ett pågående projekt eftersom jag blivit hemmavid i sjukdom.

Flera av labyrinterna är överväxta med mossa/gräs och annat och runt dem sluter sig skogen. Tanken är att öppna upp runt så att mer solljus kommer in och platsen blir mer besöksvänlig.

En gång i tiden låg de här labyrinterna öppet på klipphällen. Stora Axelön är intressant såtillvida att den har dessa kulturhistoriska lämningar, intressanta geologiska formationer (klapperstensvallar från olika tidsepoker) och en fin naturskog samt att mot söder är det fri horisont. Väl värt ett besök!

Den sydligaste av trojeborgarna på Stora Axelön ligger på den en gång kala klippan. Idag sluter sig skogen runt labyrinten och upplevelsevärdet av platsen blir nedsatt.

Publicerat i Landskapsvård, Segerstads skärgård | Kommentarer inaktiverade för Stora Axelön

Kyrkoruinen

Jag har varit nere på Lurö och tagit bort vindfällen. Materialet har i vanlig ordning eldats upp på min ”gamla trogna” eldplats nere i viken. Tänk alla träd jag eldat upp där…

Frisk vind gör att det brinner fort!

Publicerat i Landskapsvård, Lurö skärgård | Kommentarer inaktiverade för Kyrkoruinen

Inventering

Är på Lurö och hjälper Vattenfall med en inventering. Letar främst efter orkidén korallrot som växer här men även om jag ser några andra skyddsvärda arter.

Publicerat i Lurö skärgård | Kommentarer inaktiverade för Inventering

Saxen i ordning inför vintern

Nu är jag färdig med arbetet på Saxholmen för 2018. Jag slog gräset i slutet av augusti och det har kommit upp nytt spirande gräs i de mer frodiga partierna under september. Det är intressant att se hur mycket regnet gör. Nästa års vegetation blir intressant, jag tror det kan bli rik blomning av ex. styvmorsviol. Men vi får se hur årets torka verkar på nästa års vegetation.

Färdigarbetat för säsongen på Saxholmen.

Publicerat i Kristinehamns skärgård, Landskapsvård | Kommentarer inaktiverade för Saxen i ordning inför vintern

Östra Söön

Färdigarbetat på Östra Söön för 2018.

Mycket nedfallna löv

Publicerat i Landskapsvård | Kommentarer inaktiverade för Östra Söön