Om oss

Hej!

Jag heter Martin Sandmark och bor i Segerstad utanför Karlstad och driver företaget Vänervård. Med ett högt kunnande och engagemang erbjuder vi olika tjänster i Vänerområdet.

Vad gör vi?

Grunden i verksamheten är olika typer av landskapsvård som exempelvis naturvård, friluftsliv och kulturvård. Det kan vara röjning av stränder, slåtter av ängar, tillgängliggöra friluftsobjekt och utveckla landskap osv. Tjänsterna som erbjuds är även enklare inventeringar av natur- och kulturvärden och många olika konsulttjänster kopplade till sådan verksamhet.

Vi erbjuder också olika typer av tjänster kopplade till sjön. Det kan exempelvis vara guidningar, båttransporter och sjöservice. 

Kompetens

Jag som driver företaget Vänervård har ett djupt och brett engagemang för landskapsvärden i framförallt Vänern. Jag har avlagt examen på Göteborgs Universitet i Landskapsvårdens Hantverk som är en utbildning med både praktisk och teoretisk landskapsvård. Jag har kunnande inom traditionella metoder för hållbar skötsel av landskap samt företaget präglas av hållbarhetstänk.

Jag har sedan barnsben varit på sjön och då framförallt Vänern. Kunskapen och erfarenheten om sjön är stor och jag har förutom förarintyg för båt även Fartygsbefäl klass 8. För landskapsvården har jag motor- och röjsågskörkort och därtill erforderliga försäkringar för de tjänster jag erbjuder.

Mitt stora fritidsintresse är fiske och natur. Jag tillbringar mycket tid på sjön när jag fiskar och har lång erfarenhet av trollingfiske på Vänern.

Kontakt

Vill du veta mer om vilka tjänster jag erbjuder så går det bra att ringa mig på 070-622 16 93 eller skicka mig ett mail på martin.sandmark[at]vanervard.se


Under våren 2022 införskaffades en ny Arronet 23 5 Surprice Work som arbetsbåt. Båten är väl anpassad för den verksamhet Vänervård bedriver och används vid landskapsvård och turistverksamhet. 

Båten passar bra för guidningar i skärgården och med bogporten går det enkelt att komma iland även på otillgängliga platser. Båten är lämpligt för personer som har rörelsesvårighet då båten möjliggör lätt i- och urstigning.

I hytten kan 5 gäster sitta bekvämt. Båten kan maximalt ta 7 gäster. Båten är utrustad med den senaste marina tekniken för säker navigering. Flytvästar finns att låna.