Om oss

Hej!

Jag heter Martin Sandmark och bor i Segerstad utanför Karlstad och driver företaget Vänervård. Med ett högt kunnande och engagemang erbjuder vi olika tjänster i Vänerområdet.

Vad gör vi?

Grunden i verksamheten är olika typer av landskapsvård som exempelvis naturvård, friluftsliv och kulturvård. Det kan vara röjning av stränder, slåtter av ängar, tillgängliggöra friluftsobjekt och utveckla landskap osv. Tjänsterna som erbjuds är även enklare inventeringar av natur- och kulturvärden och många olika konsulttjänster kopplade till sådan verksamhet.

Vi erbjuder också olika typer av tjänster kopplade till sjön. Det kan exempelvis vara guidningar, båttransporter och sjöservice. Båten står på trailer och kan sjösättas vid olika platser i Vänern men också i andra sjöar. 

Att sprida kunskap och information om natur- och kulturvärden är en del i verksamheten. Vi erbjuder därför föreläsningar, kurser och utställningar

Kompetens

Jag som driver företaget Vänervård har ett djupt och brett engagemang för landskapsvärden i framförallt Vänern. Jag har avlagt examen på Göteborgs Universitet i Landskapsvårdens Hantverk som är en utbildning med både praktisk och teoretisk landskapsvård. Jag har kunnande inom traditionella metoder för hållbar skötsel av landskap samt företaget präglas av hållbarhetstänk.

Jag har sedan barnsben varit på sjön och då framförallt Vänern. Kunskapen och erfarenheten om sjön är stor och jag har förutom förarintyg för båt även Fartygsbefäl klass 8. För landskapsvården har jag motor- och röjsågskörkort och därtill erforderliga försäkringar för de tjänster jag erbjuder.


Arbetsbåten som används är en Pioner Multi III. Den är utrustad med en 80 hk Mercury och båten har katamaranskrov vilket gör det extremt stabil i sjön och är godkänd för att lasta 1 100 kg! Framtill finns en fällbar bogport som möjliggöra enkel i- och urlastning. 

Vid fiske och andra aktiviteter används båten till höger i bild, en Captur 605 med hytt och Mercury 150 hk. Båten är fullutrustad och sjösäker för fiske under årets alla månader. Endera sitter man inne i hytten eller så sitter man bekvämt ute på akterdäcket. Värmaren gör åkturer på sjön bekväm året om.