Om

Hej

Jag heter Martin Sandmark och driver sedan några år Vänervård. Med ett högt kunnande och engagemang erbjuder vi olika tjänster i Vänerområdet.

Vad gör vi?
Grunden i verksamheten är olika typer av landskapsvård som exempelvis naturvård, friluftsliv och kulturvård. Det kan vara röjning av stränder, slåtter av ängar, tillgängliggöra friluftsobjekt och utveckla landskap osv. Tjänsterna som erbjuds är även enklare inventeringar av natur- och kulturvärden och många olika konsulttjänster kopplade till sådan verksamhet.

Vi erbjuder också olika typer av tjänster kopplade till sjön. Det kan exempelvis vara guidningar,båttransporter och sjöservice. Båten står på trailer och kan sjösättas vid olika platser i Vänern men också i andra sjöar. Den fällbar bogport är 92 cm vilket möjliggör enkel i- och urlastning men även möjlighet att ta med ex. barnvagnar eller rullstolar till destinationer i skärgården. Båten är mycket grundgående och kan komma in på de flesta platser. Båten kan lasta upp till 1,1 ton och ta upp till 9 passagerare.

Enkel landstigning via den fällbara bogporten

Att sprida kunskap och information om natur- och kulturvärden är en del i verksamheten. Vi erbjuder därför föreläsningar, kurser och utställningar.

Vad vi tidigare gjort?
Vänervård har uppdrag åt exempelvis kommuner, länsstyrelser och andra organisationer samt privatpersoner. Vi har bland annat utfört naturinventeringar, sökt och skrivit LONA-projekt, diverse konsultuppdrag, upprättandet av skötselplaner, skrivandet av MKB och dispensansökningar i samband med naturvård i känsliga miljöer åt Karlstads och Kristinehamns kommun. Utfört restaurering och skötsel av kulturmiljöer för Länsstyrelsen Värmland. Ängsskötsel och naturvård för Länsstyrelser och privatpersoner. Arbetsledning i känsliga miljöer där kunskap och erfarenhet om utpekade värden krävs, exempelvis i naturreservat. Sjömätning och leverans av djupkartor för strandområden för projektering av brygganläggning.

Vi har utfört guidningar i skärgården, haft utställning och försäljning av bilder till Naturum samt föreläsningar om Vänerns natur- och kulturvärden för Vänertinget, Vänermuseet med flera.

Vision
Vänervård ska verka för att bevara Vänerns egenart, natur- och kulturvärden och landskapsbild samt främja en hållbar utveckling av friluftsliv, kultur, företagande, rekreation och turism inom Vänerlandskapet.

Kompetens
IMG_2976Jag som driver företaget Vänervård har ett djupt och brett engagemang för landskapsvärden. Jag har avlagt examen på Göteborgs Universitet i Landskapsvårdens Hantverk som är en utbildning med både praktisk och teoretisk landskapsvård. Jag har kunnande inom traditionella metoder för hållbar skötsel av landskap samt företaget präglas av hållbarhetstänk.

Jag har sedan barnsben varit på sjön och då framförallt Vänern. Kunskapen och erfarenheten om sjön är stor och jag har förutom förarintyg för båt även Fartygsbefäl klass 8. För landskapsvården har jag motor- och röjsågskörkort och därtill erforderliga försäkringar för de tjänster jag erbjuder.

Kontakta oss kring era önskemål så kan vi ta fram en offert!