Om oss

Hej!

Jag heter Martin Sandmark och bor i Segerstad utanför Karlstad och driver företaget Vänervård. Med ett högt kunnande och engagemang erbjuder vi olika tjänster i Vänerområdet.

Vad gör vi?

Grunden i verksamheten är olika typer av landskapsvård som exempelvis naturvård, friluftsliv och kulturvård. Det kan vara röjning av stränder, slåtter av ängar, tillgängliggöra friluftsobjekt och utveckla landskap osv. Tjänsterna som erbjuds är även enklare inventeringar av natur- och kulturvärden och många olika konsulttjänster kopplade till sådan verksamhet.

Vi erbjuder också olika typer av tjänster kopplade till sjön. Det kan exempelvis vara guidningar, båttransporter och sjöservice. 

Att sprida kunskap och information om natur- och kulturvärden är en del i verksamheten. Vi erbjuder därför föreläsningar, kurser och utställningar

Kompetens

Jag som driver företaget Vänervård har ett djupt och brett engagemang för landskapsvärden i framförallt Vänern. Jag har avlagt examen på Göteborgs Universitet i Landskapsvårdens Hantverk som är en utbildning med både praktisk och teoretisk landskapsvård. Jag har kunnande inom traditionella metoder för hållbar skötsel av landskap samt företaget präglas av hållbarhetstänk.

Jag har sedan barnsben varit på sjön och då framförallt Vänern. Kunskapen och erfarenheten om sjön är stor och jag har förutom förarintyg för båt även Fartygsbefäl klass 8. För landskapsvården har jag motor- och röjsågskörkort och därtill erforderliga försäkringar för de tjänster jag erbjuder.


Arbetsbåten som används är en Arronet 23 5 Surprice Work. Båten är införskaffad 2022 och är väl anpassad för den verksamhet Vänervård bedriver.

Båten passar bra för guidningar i skärgården och med bogporten fram går det enkelt att komma iland även på otillgängliga platser. Båten är därför väl lämpligt för personer som har rörelsesvårighet då båten är lätt att kliva i och ur!