Har varit ute i skärgården idag och fällt några träd åt privatperson. Träden stod lite illa till så de var tvungna att sågas ned. Det ena var ett stort dött träd där grenarna riskerade att trilla ned på […]
Nu har jag slutfört restaureringsarbetet med Jäverö äng. Snart kommer växtsäsongen igång. En tidig art att spana in i området är desmeknopp som växer rikligt i ängens utkanter samt i den närliggande ”ädellövskogen” där Karlstads kommun har gjort vandringsleder och satt upp informationsskyltar. […]
Har en bekant som har en äldre fiskebod vid Vänern. Där finns massa äldre redskap och nät. I ett hörn såg vi ett redskap som jag genast kände igen och var tvungen att titta närmare på. Det var ett […]
I förgrunden har det varit fårbete, där bakom ligger den vackra ängen mellan ek, lind, hassel, lönn och alm. Nu är dags att plocka fram lien och påbörja slåttern!
De nya ägarna av Jäverö herrgård har ombett mig att restaurera marken ned mot sjön för att återskapa den äng som en gång fanns där. Området var i partier kraftigt igenväxt där höga natur- och kulturvärden hotats. Här växer lind, ek, lön, […]
Idag var jag ute på konsultuppdrag på Jäverön för att kolla in hur arbetet går med restaurering av sandstranden vid Bredviken. Arbetet var i full gång och det såg riktigt bra ut. Det kommer bli en riktigt fin badstrand […]
Idag var jag ute på uppdrag åt Karlstads kommun. Det är en sandstrand på Jäverön som ska restaureras och öppnas upp. Jag har tidigare skrivit skötselplan för den lilla sandstranden och nu ska arbetet komma igång med återskapandet […]
Hittade tre nya lokaler med desmeknopp (rödlistad som ”Nära Hotad”) på Jäverön idag.  De tre lokalerna hade rikliga förekomster dessutom. Jag var ute idag och arbetade med landskapsvård. Jag friställde bland annat ek, lind och hassel i arbetet […]
Idag den 22.a januari var jag ute på uppdrag åt Karlstads kommun att kartera bottendjupet vid en tilltänkt angörningsplats för båtbussen. På morgonen var det 10-20 cm nysnö, -2 grader och snöfall. Vinden vred från svag nordost till […]