Jag har nu slåttat hela fornområdt (i ordentlig värme!) och har sparat några små partier med småborre. Småborren är för Värmland en ovanlig blomma och har på Saxholmen sin enda kända växtplats. Gräset får nu ligga å torka i […]
Nu var det åter dags för slåtter på Saxholmens fornområde. I partier hade gräset vuxit sig högt, ca 3-4 dm, och i andra partier där det är torräng var vegetationen något lägre och glesare. Man ser tydligt på […]
Nu i veckan drar jag igång med slåtter av fornlämningen på Saxholmen. Häromdagen var jag där och gjorde fältbesök och planerade min kommande slåtter. I partier var det mycket fin flora som jag givetvis lämnar för besökare att […]
Idag skjutsade jag ut medlemmar från Värmlands Botaniska Förening till Lurö. De hade planen att eftersöka öns maskrosor och då närmare bestämt sandmaskrosor. Jag var med på ett hörn och vi botaniserade friskt på bland annat Tegelbruksängen. Ängen […]

Categories:

Nu i veckan har jag varit nere i Falköpingstrakten och hjälpt två kollegor att slåttat en äng men den ovanlig tistelsnyltroten (EN). Ängen var synnerligen frodig och det var stundtals riktigt slitsamt, framförallt att dra bort gräset på presenning […]

Categories:

Jag kan anlägga en äng åt dig. Vill du ha en blommande äng vid torpet, eller i villaträdgården ? Det går att ordna! Kontakta mig så kan jag konsultera hur det ska gå till, utföra arbetet och sköta […]

Categories:

Nu står mycket i blom och det är en bra tid på året att inventera och lära sig kärlväxtfloran. Även en hel del dagfjärilar och långhorningar är aktiva nu och kan skådas i blomsterika marker. I veckan floraväktade jag […]
Idag var det återigen dags för floraväktarkurs som annordnats av Länsstyrelsen Värmland och Värmlands botaniska förening. Platsen var Tegens kulturlandskap. Jag hade aldrig tidigare varit på Tegen men hört en hel del rykten om att platsen skulle vara […]

Categories:

Var under helgen nere i Kilsvikens skärgård och beskådade den lite mer ovanliga blomman tandrot som nu står i blom på Nötön. Fin blomma. Bland övriga arter kan nämnas vårärt, hässlebrodd, kattfot, mandelblom, gullviva, kärr-, skogs-, styvmors- och ängsviol, backtrav […]
Ryl är en starkt hotad art (EN) som växer i varma glesa gamla skogar, gärna där det finns kalk i marken. Vid Vänern växer den bland annat på Lurö. Den hotas av bland annat det moderna skogsbruket som […]