Har nu avslutat säsongens sista uppdrag, en beställning av Länsstyrelsen i Värmland som innebar bl.a. röjning av de gräsmarker som numera finns på Sönnervassarna i Lurö skärgård. Området har varit igenväxt och man har de senaste åren avverkat och släppt på djur för att skapa öppna gräsmarker. Och förhoppningsvis med tiden även ökad biologisk mångfald.

Området imponerar där havsörnarna gärna patrullerar och håller utkik. Dessutom finns på både Lilla Sönnervass och Stora Sönnervass kulturlämningar av bl.a. bosättningar men även annat smått å gott (okända lämningar som jag hittade).

Lurö skärgård är en kulturpräglad skärgård med en tydlig maritim historia. Det har danat landskapet och satt sin prägel på hur vi upplever den idag. Idag finns inte längre någon bofast befolkning, inga skepp far längre genom Aspholmsleden, men landskapet vittnar om forna tiders myllrande liv.

Röjningsarbete på Lilla Sönnervass. Tänk att på dessa små öar en gång bodde folk!

Tags:

Comments are closed