Det blir långa arbetsdagar nu. Jag har flera ängar och åkrar att slåtta och bärga hö på. Just nu har jag slåttat klart markerna på Lurö och har börjat med höbärgning. Det kommer ta tid, framförallt på Stenstaka där gräset var extremt frodigt och tjockt. Här blir det många hölass innan hela åkern är bärgad. Men vädret är bra med nordostlig vind och solsken varje dag. Så gräset är snustorrt!

Jag observerade även en silversmygare (NT) på Stenstaka i veckan.

Torrt å fint hö gör att man kan köra stora lass.

Tags:

Comments are closed