Categories:

Det är mycket slåtter för mig såhär års. Dels på ängarna där hemma, men även ute på öar i skärgården. I år har blomningen varit något senare än förra året (iaf på Lurö) men överlag ganska tidigt. Man kan notera rik blomning av vissa arter också, medan andra kanske får stå tillbaka. Variation och rikedom.

Vid Lurö kyrkoruin har nu landskapet så sakta tagit former av ängsmarker och här börjar rikedomen på antal blommor och variation i antalet blommor bli stor. Till detta kommer mängder med insekter som frodas i de blomrika markerna. Det är rätt fantastiskt att skåda!

Tags:

Comments are closed