Nu har jag fått hjälp av en kollega att göra färdig på Saxholmen. Jag har slagit ned allt gräs i området runt fornlämningarna samt fått hjälp med att räfsat och ta bort gräset. Nu är lämningarna betydligt mer synliga för besökare och området känns mer tillgängligt.

Nästa tillfälle för slåtter blir i mitten/slutet av juli.

En bild från före och efter slåtter på borgruinen på Saxholmen.

En bild från före och efter slåtter på borgruinen på Saxholmen.

Tags:

Comments are closed