Nu är kyrkoruinen på Lurö slåttad för en andra gång i år. Syftet med slåttern är att tydliggöra lämningen och synliggöra stensättningen av den gamla kyrkan som en gång låg där. Vanligtvis är det högt gräs på kullen och man ser absolut inte att det legat en kyrka där. Nu när gräset är slaget framträder konturerna och besökare kan ta del av historien och till och med gå upp och titta närmare på hela området.

Slåttrad kyrkoruin på Lurö.

Slåttrad kyrkoruin på Lurö.

Tags:

Comments are closed