Har nu utfört första omgången av slåtter på Saxholmen. Jag har utfört selektiv slåtter och sparar delar med rik flora. Framförallt blommar tjärblomster rikligt på ön, men även viol, mandelblom och såklart småborre. Nu är området slåttat och tillgängligt för besökare och senare i sommar kommer jag att slåtta ön en andra gång.

Slåttat på Saxholmen med sparade partier av bl.a. tjärblomster.

Jag har tagit ned träd norr om bryggan. Lite trevligare blev det allt…

Tags:

Comments are closed