Categories:

Fick i veckan uppdrag att inventera en ö på möjliga rovfågelhäckningar och observera andra N2000-arter (fåglar).

Jag gick i transekter över ön, fram och tillbaka, spanande mot trädtoppar och mot marken för att ev. se några pinnar etc. som tyder på häckning. Men jag kunde inte hitta något. Det enda jag såg var en ormvråk som troligen rastat på ön.

På södra delen stötte jag under f.m. på 3 st storlommar som varnade och spelade skadade. På e.m. återvände jag och då låg de nära strandlinjen och hade 3 ungar i släptåg. Så en häckning i närheten kan man nog konstatera iaf.

Jag sprang även på en rödlistad kärlväxt, nämligen knärot (NT).

Tall på 50-100 cm växer i strandlinjen på Västra Söön.

Tall på 50-100 cm växer i strandlinjen på Västra Söön av typen ”hattefura”.

 

Tags:

Comments are closed