Jag har dragit igång med årets sista stora projekt, restaurering vid Lurö kyrkoruin. Jag gjorde ett ryck i våras och det blir även en ganska omfattande åtgärd nu under hösten. Tanken är att öppna upp så mycket jag hinner västerut, mot Klosterholmen. Området består uteslutande av klibbal i ålderspannet 40-80 år och växer på äldre åkermark och ängsmark. Jag har slagit delar av området och åkerstrukturer framträder.

Till min hjälp har jag nu införskaffat en lunningsvagn. Det är för att hjälpa mig att lyfta stockar och dra dem ned till eldplatsen. Det är ovärderligt. Jag drar kärran bakom min enaxlade traktor, BCS 738, och det fungerar rätt bra. Givetvis är den inte optimerad för det, den fastnar lätt i uppförsbackar osv. Men med planerad körning så går det bra.

Både trakorn och lunningsvagnen går ned i min båt och det är lätt att transportera mellan öarna. Vilket jag ändå gör en del på ett år.

Lunningsvagn bakom min enaxlade traktor, BCS 738.

En vanlig dag på jobbet. När man jobbar i skärgården är det väldigt mycket ”lasta i, lasta ur” vilket underlättas om man har en fällbar bogport.

Tags:

Comments are closed