Categories:

Fortsätter arbetet vid Lurö kyrkoruin genom att öppna upp kulturlandskapet runt själva kyrkruinen. Väster om kyrkan är gammal ängsmark och även åkermark som är bevuxen med främst alar. Dessa plockas varsamt ned, kapas upp och eldas upp. Här och var växer rönn och oxel som friställs och sparas. Förhoppningsvis får de stå kvar när stormarna drar fram. De flesta av rönnarna har faktiskt brandljud så det är lite intressant.

Fyrhjuling och lunningsvagn används för att dra fram stockarna till elden.
Växten Blåsuga vid Lurö kyrkoruin

Tags:

Comments are closed