Under fredagen hade jag fått till uppdrag av Karlstads kommun att hålla en guidning på sandstränderna vid Arnön. Kommunen var värd för en nätverksträff för kommunekologer från lite större mellansvenska städer. Det hela rörde sig om ett sällskap på över 30 personer. Riktigt kul att Karlstads kommun väljer att visa upp sitt sandprojekt och Vänerns vackra natur för andra kommuner på det sättet.

Jag fick berätta om mig själv och projektets upplägg som jag varit initativtagare till. Och hur vi genomfört det och varför osv. Eftersom det kommit ytterligare ett kraftigt regn natten till fredagen så kunde vi inte observera några larvgropar från myrlejonsländor, men väl ett bohål av sandvargspindel. Det var en mycket intresserad skara ekologer som lyssnade och ställde frågor. Tiden var knapp och jag hade ”bara” fått två timmar på mig, som jag givetvis drog över litegrann, jag vill ju så gärna berätta om Vänern också. Men det fick stå åt sidan och fokus blev arbetets gång och problemställningar kring detta. En fråga som diskuterades var skötseln, som i nuläget inte finns, men bör genomföras om de öppna sandmiljöerna ska få vara kvar.

Naturguidning på Arnöns sandstränder, här vid Kvinnholms sand.

Naturguidning på Arnöns sandstränder, här vid Kvinnholms sand. Foto : Catharina Knutsson

Tags:

Comments are closed