Categories:

För 5.e året? så var det dags för lieslåtter på Tjälvesta äng. Det är en äng på ca 5 hektar som mestadels är skuggäng under hassel och ek. I år var gräset något magrare än tidigare år och vi kunde notera en ny ”bästa tid” för slåttern och vi var klar till fredag förmiddag. Om det beror på att vi magrar ur ängen (mindre gräs) eller om vår teknik förbättrats genom åren låter jag vara osagt, men slåttern går något snabbare från år till år.

Jag testade mitt nya långorv som fungerade bra. Men jag får köpa en några fler lieblad som passar till den så att jordläggning etc. passar in. Fördelen med ett långt orv är att arbetsställningen blir annorlunda och man får arbeta med andra muskler, framförallt magen. Det kan vara skönt att ha lite variation i arbetsställning och belastning vid långa arbetspass.

Ängen på Tjälvesta som stundom är ganska brant men väldigt naturskön med gamla grova ekar och hasselbuskar.

Ängen på Tjälvesta som stundom är ganska brant men väldigt naturskön med gamla grova ekar och hasselbuskar.

Tags:

Comments are closed