Den 10.e augusti var jag inbjuden av Natursällskapet i Kristinehamn (Naturskyddsföreningen) att visa hur man slår med lie och även prata lite om lien och ängsskötsel i allmänhet. Efter så var det dags för ängsslåtter och vi försökte samtliga få ned det torra gräset på Sibberön med varierande resultat. Det är viktigt att ha en vass lie men även ha rätt längt och vinklar på orvet. Om man inte har det så blir slåttern betydligt mer besvärlig än vad det behöver att vara. Så man ska vara riktigt förberedd innan man börjar med själva slåttern. Efter att vi slagit så pratade jag om hur man kan göra volmar och att man i Värmland gjorde något som heter såtar.

Allt som allt en trevlig dag ute på Sibberön där Länsstyrelsen var representerade och vi fick veta mer om hur arbetet fortgår med LIFE-projektet samt naturvårdsarbetet i allmänhet. Bengt Brunsell föreläst om öns historia och visade även bilder på igenväxningen.

Jag förevisar lieslåtter för Natursällskapet i Kristinehamn ute på Sibberön

Jag förevisar lieslåtter för Natursällskapet i Kristinehamn ute på Sibberön

Jag föreläser om hur man förr tog tillvara ängshöet och gjorde såtar (volmar).

Jag föreläser om hur man förr tog tillvara ängshöet och gjorde såtar (volmar).

 

Tags:

Comments are closed