Landskapsutveckling

Naturvård och Kulturmiljövård

Vänervård jobbar främst med praktiskt natur-och kulturvård i skärgården.
Det rör sig i flera fall om slåtter av ängar och fornvårdsområden. Området som utvecklas i egen regi är Lurö kyrkoruin där landskapet sakta öppnas upp och tillgängliggörs för besökare. Här finns idag också höga naturvärden till följd av arbetet. Andra områden som Vänervård sköter och utvecklar är Saxholmen i Kristinehamns skärgård, Östra Söön i Hammarö skärgård. 

Vänervård är också tillsynsman för Lurö- och Millesviks skärgård i Säffle kommun. Det innebär jobb under Naturvårdsenheten på Länsstyrelsen i Värmland med att hålla koll på skärgårdarna men också mycket praktiskt arbete med att bevara och utveckla naturvård inom reservaten.