Jag har dragit igång med restaureringen av landskapet i och runt kyrkoruinen på Lurö. I år fokuserar jag på att utöka det siktstråk jag tidigare skapat mot sjön i söder. I år arbetar jag främst med alskogen västerut. Jag röjer även i andra områden där jag öppnar upp för att göra kyrkoruinen mer tydlig i landskapet. Det innebär också att jag återskapar forna ängsmarker och skapar förutsättningar för ökad biologisk mångfald.

I år kommer även slåtterytorna att utökas och innefatta delar av ängs- och åkermarken som sträcker sig upp mot det gamla Gästgiveriet. Tanken är att skapa ängsmarker med inslag av gamla lövträd och sikt mot vatten för att försöka framhäva det landskap som en gång fanns och existerade i samtiden med kyrkoverksamheten. På så vis är förhoppningen att kyrkoruinen blir mer lättolkad av besökare, vilket har varit ett problem tidigare. Min förhoppning är att jag kommande år också ska kunna jobba mer med tillgängligheten och informationen på plats. När jag öppnar upp så blir det nya möjligheter för just det.

Området vid kyrkoruinen den 5.e maj. Siktstråket mot sjön har utvidgats mot väster och nu har man en tydlig kontakt med sjön söderut.

Tags:

Comments are closed