Categories:

Var ute i Arnöns skärgård idag och gjorde några nedslag för att inventera några möjliga fornlämningar. Jag hittade några riktiga godbitar, bland annat en gammal iseka och en stensättning från en bosättning. Dessutom fann jag på en ö en mycket gammal tallskog som jag blev förbluffad över. Fantastisk vacker var den.

En kulturlämning från en tidigare bosättning, en backstuga på en liten ö.

En kulturlämning från en tidigare bosättning, en backstuga på en liten ö. Ej med i fornregistret.

Nedruttnande iseka vid en båtstad från Arnöns skärgård.

Nedruttnande iseka vid en båtstad från Arnöns skärgård.

Värdefull tallskog med tallar med ålder mellan 2-300 år och gott inslag av död ved och tallticka.

Värdefull tallskog med tallar med ålder mellan 2-300 år och gott inslag av död ved och tallticka.

Tags:

Comments are closed