Nu börjar isläggningen av Vänerns inre vikar och skärgårdar. Det mesta ligger i norra delen och isläggningen skyndar sig långsamt söderöver. Det är dock stora temperaturskillnader mellan norra och södra Vänern. Häromdagen hade Karlstad -11 och svag nordlig vind och Pålgrund sydväst 11 m/s och 0-gradigt. Tyvärr saknas en vind- och väderstation från norra Vänern så det går ju inte att säga hur vinden är på Värmlandssjön med säkerhet.  Man borde uppföra en vindstation i norra Vänern, framförallt för att öka säkerheten på sjön. Ovanstående uppgifter visar med tydlighet att det kan råda stora vind- och väderskillnader mellan delar av sjön och att det också innebär hög osäkerhetsfaktor för oss som nyttjar sjön även höst-, vinter- och vårsäsong och därmed risker för felbedömningar och man ger sig ut i för hårt väder.

Här är en bild från idag, Hults hamn

Isen börjar lägga sig på Vänerns grundare vatten.

Isen börjar lägga sig på Vänerns grundare vatten.

Tags:

Comments are closed