Categories:

Jag har spenderat några dagar åt att inventera förekomsten av larvgropar av mindre myrlejonslända vid restaurerade sandstränder på Arnön. Jag har inte riktigt hunnit sammanställa resultatet än, men det har varit fler myrlejon på de flesta sandstränder. Restaureringen har således givit önskad effekt för myrlejonen. Nu återstår att se hur den blottlagda sanden klarar sig. Det har kommit en hel del gräs, men slyuppslaget är obefintligt.

Många tusen myrlejon blir det och det verkar som om arten har bland sina starkaste fäsen vid norra Vänern i Sverige. Det är glädjande, och det är glädjande att Karlstads kommun gjort ambitiösa försök att rädda sandsträndernas öppenhet. All heder åt dem.

2016-06-28 18.32.13

 

Tags:

Comments are closed