Nu i veckan var det dags för den första omgången av slåtter på Lurö kyrkoruin. Jag har tidigare under våren restaurerat markerna runt ruinen och för att urlaka näring ur marken är det viktigt med tidig slåtter och borttransport av avsläget gräs. På så vis tar man bort näring och gör marken fattigare och på sikt mer artrik. Slåttern på ruinen är dock främst på grund av tillgängligheten. Besökare ska ha möjlighet att det ligger en intressant fornlämning under gräshögen. Och när jag drog igång med slåttern kunde man verkligen inte se stenarna framför sig. Men resultatet blev bra och nu är lämningen synlig och ängen har tappat mycket näring. Det krävs nog många års slåtter för att ängen ska börja gå över till en artrik äng…så det är ju på tiden att börja nu då!

På hällmarken norr om ruinen fann jag ett 20-tal jordklöver. Det är en ovanlig blomma för Värmland med fåtal fynd inom länet. Fantastisk fin liten späd blomma.

Följ med på vandring vid Lurö kyrkoruin genom att klicka igång filmen!

https://youtu.be/pfXz5n7hafw

Tags:

Comments are closed