Categories:

Nu har jag äntligen gjort avslut på Lurö kyrkoruin. Vårens restaurering övergick i 1.a slåttern som avslutades den 14.e juni. Ungefär två månader på Lurö är till ända och jag kan summera vad jag gjort. Jag är nöjd med min insats och resultat, trots stundtals besvärligt väder.

Jag har öppnat upp en hel del av landskapet söder om kyrkoruinen mot Janssons äng/åker som jag nu också slåttat för första gången. Den delen har inte slåttats på ca 20 år. Så det var mycket gammalt gräs, hallon och björnbärssnår som växte där. Även vinbärsbuskar som verkar sprida sig fritt på Lurö. Söder om ruinen har jag öppnat upp ”siktstråket” mot viken genom att bredda korridoren västerut. Vassen i viken tog jag ned i höstas och slutförde under första arbetsdagen i våras. Jag har även hunnit slåtta vassen en gång (ja faktistk två gånger!) och nu är strandlinjen tydlig och vattenspegeln går in mot land. Jag har arbetat främst rakt söder om ruinen och fällt en hel del al för att öka solinsläppet och att man kan se kyrkoruinen när man kommer på spången från Luröbryggan. Här sparade jag också vinbärsbuskar samt fågelbär. Tyvärr hann jag inte med att ta ned alla träd utan det finns en del kvar som jag förhoppningsvis kan ta ned kommande säsonger.

Väster om ruinen, vid informationsskylten, har jag tagit ned några enar och nyponsnår. Här tog jag även ned en ek och ett fågelbär som hängde ut över skylten. Det gjorde stor skillnad och nu börjar de bli lite ”luft” kring ruinen. I det här området kan man nu tänka sig att ändra stigdragningen samt flytta informationen så den får en bättre placering. En mycket rolig detalj är att detta område (som var så kraftigt igenväxt och först bestod mest av nässlor) numera har en relativt god ängsflora! Det har gått otroligt fort. Man kan notera prästkrage, blåsuga, kärringtand, vårbrodd, tjärblomster, jordklöver, svartkämpar, gråfibbla m.fl. Grässvålen börjar uppstå också. Så även på klosterängen där förekomsten av hallon nu nästan helt är borta och nässlor minskat avseevärt. Även hundkäxen som var i stor myckenhet förra året har till i år minskat med säkert 75%. Möjligen årsvariation, men ändå i rätt riktning!

Ett roligt fynd på klosterängen, en rundhagtorn!

Restaurerade ängsmarker med sparad ask och vinbärsbuskar.

Lurö kyrkoruin och den mäktiga eken.

Oxeln blommar intensivt vid kyrkoruinen.

 

 

 

Tags:

Comments are closed