Ett litet filmklipp från pumphuset på Lurö där tändkulemotorn kommit igång.
Nu är kyrkoruinen på Lurö slåttad för en andra gång i år. Syftet med slåttern är att tydliggöra lämningen och synliggöra stensättningen av den gamla kyrkan som en gång låg där. Vanligtvis är det högt gräs på kullen […]
Ryl är en starkt hotad art (EN) som växer i varma glesa gamla skogar, gärna där det finns kalk i marken. Vid Vänern växer den bland annat på Lurö. Den hotas av bland annat det moderna skogsbruket som […]
Under helgen hittade jag en ny art för Lurö skärgård, den rödlistade (NT) lunglav som växte på både ek och lind.  Den växte på flertalet träd tillsammans med spännande mossa som jag nog får anledning att återkomma till. Här […]