Jag har nu avslutat restaureringsarbetet på Lurö och har bara några timmar kvar som jag ska ägna åt att elda upp rishögar som jag dragit ihop denna vecka. Vädret har varit allt för torrt för att elda så […]

Categories:

Hjälper till med att kapa upp några stormfälda träd på Stenstaka.
Jag har nu gjort 3 veckor på kyrkoruinen på Lurö och arbetat vidare med att öppna upp landskapet runt ruinkullen. Förra året öppnade jag ”klosterängen”, som ligger direkt söder om själva ruinen. I år har jag hittils fokuserat […]
I veckan har jag genomfört 2.a slåttern av gräset vid Lurö klosterruin. Jag slog fornlämningen tidigare i år för ökad tillgänglighet och att den ska synas. Nu har gräset vuxit upp igen och det var dags att korta […]
Nu i veckan var det dags för den första omgången av slåtter på Lurö kyrkoruin. Jag har tidigare under våren restaurerat markerna runt ruinen och för att urlaka näring ur marken är det viktigt med tidig slåtter och […]
Under arbetet med Lurö kyrkoruin kunde man under hela dagen höra spelet av 2 st kornknarr från Janssons åkrar. Under 2014 noterade ortsbor ungar och kornknarren kan därför bekräftas vara häckande på Lurö vilket är riktigt roligt.

Categories:

Nu har jag gjort färdigt själva restaureringen på Lurö kyrkoruin och dess omgivning. I en första etapp (återstår att se om det blir fler) har befintliga gräsytor utökats och röjts på träd och sly. Nu finns siktgator mot […]
Nu har jag dragit igång med restaureringen av Lurö kyrkoruin. Arbetet har främst varit att röja ned hallonsly etc. på de gamla ängarna, friställa gammal oxel och ek. Arbetet har inledningsvis fokuserats till södra delen av ruinen där […]
Var ute på Lurö i helgen och rekade inför kommande arbeten vid kyrkoruinen. Till min glädje kunde jag observera några snödroppar i backen vid ruinen. Våren är sannerligen kommen och våren är den finaste tiden i skärgården tycker […]