Gjorde ett besök till Lurö kyrkoruin med familjen i veckan. Det är låg tillväxt på gräset på grund av torken men många blommor har slagit ut och spridit sig i ängen. Trots min tidiga slåtter (som många tror är förödande för ängar…) så blommar det nu för fullt. Numera växer det prästkrage lite spritt i området samt att det kommit upp rariteter i ängen väster och söder om kyrkoruinen. Nu kan man räkna in både brudbröd, rödklint, kärringtand, prästkrage, backnejlika, gulmåra, jordklöver m.fl. Även i ängen öster om ruinen, som jag slog i slutet av maj, har det kommit upp gulmåra, blåklocka, kärringtand, rödklint och blåklint. Betydligt mer angenämt att skåda än flerårigt hallonsnår…

Brudbröd och jordklöver är rariteter i ett Värmländskt perspektiv.

Blommande brudbröd på ”Klosterängen”

 

Tags:

Comments are closed