Nu har Karlstads kommun påbörjat etapp två av sin rastaurering av sandstränder. Arbetet fortsätter där det avslutades i hösten 2014, dvs. vid Arnön och sandstränderna vid Björnrukan. Jag arbetar för kommunen som konsult och leder arbetet på plats. Tanken är att blottlägga lite större sandytor på Lilla Björnrukan och arbetet har påbörjats längst i öster och fortlöper sedan västerut tills vi möter sandstranden på Stora.

Grävmaskinisten rotrycker och skalar av förnalagret för att sedan blottlägga sanden.

Grävmaskinisten rotrycker och skalar av förnalagret för att sedan blottlägga sanden.

Tags:

Comments are closed