Categories:

Har varit nere å jobbat någon vecka i Västra Götaland. Framförallt strandmiljöer som öppnats upp för bete. De här landskapstyperna, typ starrmad, är under mycket stor förändring i Vänern och de förändras dessutom snabbt. De senaste årens lågvatten har varit mycket missgynnande och vi får hoppas att det blir lite högre vatten i Vänern framgent.

Parkudden NR, Lidköping. En rullstensås med hagtorn, bok, ek, hassel osv. Nedanför en strandmiljö som är lämplig lekmiljö för fisk. Hårt betestryck ger goda förutsättningar.

Tags:

Comments are closed