Categories:

Jag har en rullande sammanställning på ytvattentemperaturen i Vänern sedan 1979. Datan är inte helt vetenskaplig, dels då källdatan varierar i kvalité, men också mättidpunkt som diffar med några dagar från år till år. Men den ger en […]

Categories:

Just nu är det ganska mycket att göra för min del. Jag har haft möten med Naturum Mariebergsviken om att ha en utställning under dec-feb som handlar om Vänern och Vänermiljöer. Så jag håller på att ta fram […]

Categories:

Jag har i dagarna köpt en ny båt till mitt företag. Den har ökad användningsområde för min del och kan även lasta en hel del passagerare/varor vid behov. Min plan och tanke är bland annat att kunna erbjuda funktionshindrade […]
Grävmaskinerna har lämnat Lilla Björnrukan och restaureringen är färdig för denna gång. Jag har en del arbete kvar att göra, bland annat återfotografering samt lite röjning för att snygga till området. Det blir inga fler restaureringar i år […]
Nu har Karlstads kommun påbörjat etapp två av sin rastaurering av sandstränder. Arbetet fortsätter där det avslutades i hösten 2014, dvs. vid Arnön och sandstränderna vid Björnrukan. Jag arbetar för kommunen som konsult och leder arbetet på plats. Tanken är att […]

Categories:

I början av november är det brukligt att Vänerns vattenvårdsförbund har sin Vänerdag. Dagen brukar samköras med laxfond Vänern. Värdskapet i år stod Melleruds kommun för och fokus i år låg på den vattenvårdsplan som förbundet presenterat för många år sedan. Viljan […]