Categories:

Nu har Karlstads kommun publicerat den rapport om sandstränderna vid Vänern i kommunen som jag skrev under min projektanställning. Rapporten är skriven efter det att jag inventerat sandstränderna efter förekomsten av larven av mindre myrlejonslända, bedömt värdet av sandstranden utifrån rekreation och biologisk […]

Categories:

Nu i veckan har jag varit i Örebro län och deltagit i slåttern av Tjälvesta äng. Det är tillsammans med övriga medlemmar av Lienätverket Värmland som vi för tredje året slåttar ängen. För 3 år sedan så var […]
I veckan har jag genomfört 2.a slåttern av gräset vid Lurö klosterruin. Jag slog fornlämningen tidigare i år för ökad tillgänglighet och att den ska synas. Nu har gräset vuxit upp igen och det var dags att korta […]

Categories:

Sprang för ett tag sedan på en urskogsliknande miljö vid Vänern. Hällmarkstallskogen hade hög ålder med många tallar på 2-300 år, inslag av stående och liggande död ved samt inslag av nyligen döda tallar (rödbarrade). Området är på […]