Categories:

Nu har jag gjort färdigt själva restaureringen på Lurö kyrkoruin och dess omgivning. I en första etapp (återstår att se om det blir fler) har befintliga gräsytor utökats och röjts på träd och sly. Nu finns siktgator mot […]

Categories:

Nu har jag påbörjat arbetet med att få ordning på min Vänersnipa. Snipan är byggd på 30-talet på Värmlandsnäs och alla detaljer är i orginal, så även Albin O-1 motorn. Jag använde snipan förra året och den går […]
Idag var jag ute på uppdrag åt Karlstads kommun. Det är en sandstrand på Jäverön som ska restaureras och öppnas upp. Jag har tidigare skrivit skötselplan för den lilla sandstranden och nu ska arbetet komma igång med återskapandet […]

Categories:

Var under helgen nere i Kilsvikens skärgård och beskådade den lite mer ovanliga blomman tandrot som nu står i blom på Nötön. Fin blomma. Bland övriga arter kan nämnas vårärt, hässlebrodd, kattfot, mandelblom, gullviva, kärr-, skogs-, styvmors- och ängsviol, backtrav […]

Categories:

Var ute i Arnöns skärgård idag och gjorde några nedslag för att inventera några möjliga fornlämningar. Jag hittade några riktiga godbitar, bland annat en gammal iseka och en stensättning från en bosättning. Dessutom fann jag på en ö […]