Nu har jag dragit igång med restaureringen av Lurö kyrkoruin. Arbetet har främst varit att röja ned hallonsly etc. på de gamla ängarna, friställa gammal oxel och ek. Arbetet har inledningsvis fokuserats till södra delen av ruinen där […]