Den 10.e augusti var jag inbjuden av Natursällskapet i Kristinehamn (Naturskyddsföreningen) att visa hur man slår med lie och även prata lite om lien och ängsskötsel i allmänhet. Efter så var det dags för ängsslåtter och vi försökte […]
Nu är kyrkoruinen på Lurö slåttad för en andra gång i år. Syftet med slåttern är att tydliggöra lämningen och synliggöra stensättningen av den gamla kyrkan som en gång låg där. Vanligtvis är det högt gräs på kullen […]