Färdig med arbetet på Saxholmen. Det har varit lite krävande i värmen men också lite ensamt. Fint blev det. Det borde ju restaureras på ön, den är rätt kraftigt igenväxt. Det missgynnar både flora och fauna, men framförallt upplevelsevärdena och tillgängligheten. Så det borde vara ett priorterat objekt i naturreservatet Värmlandsskärgården.

Färdigt resultat på Saxen. Härligt. Fint blev det också. Mycket torrt!

Färdigt resultat på Saxen. Härligt. Fint blev det också. Mycket torrt!

 

Tags:

Comments are closed