Categories:

I början av november är det brukligt att Vänerns vattenvårdsförbund har sin Vänerdag. Dagen brukar samköras med laxfond Vänern. Värdskapet i år stod Melleruds kommun för och fokus i år låg på den vattenvårdsplan som förbundet presenterat för många år sedan. Viljan är att övriga intressenter ska få större kännedom om planen och ha ett mer fokuserat arbete kring målbilderna i planen.

Laxfond Vänern presenterade siffror för isättning av smolt under 2015. Det landade runt 240 000 smolt (om jag inte minns fel) där mest smolt sattes i Klarälven i Fortums regi. Övriga isättningar var spridda runt sjön.

Viktiga frågor för ett hållbart Vänern.

Viktiga frågor för ett hållbart Vänern.

Tags:

Comments are closed