Categories:

Sprang för ett tag sedan på en urskogsliknande miljö vid Vänern. Hällmarkstallskogen hade hög ålder med många tallar på 2-300 år, inslag av stående och liggande död ved samt inslag av nyligen döda tallar (rödbarrade). Området är på 1,5 hektar (flera mindre områden i närheten kan också ha äldre skog så hela området kan vara större) och omfattas inte idag av något skydd, mer än vanliga skogsbrukslagar. Det var i alla fall fantastiskt att gå i denna skog, även om man i många fall är väldigt bortskämd med att se gammal tallskog vid Vänern. Dock tyckte jag denna var naturlig och inte präglad av bete som flera andra riktigt gamla tallskogar har. Möjligen, eller troligen, har det plockats död ved genom året, men någon annan påverkan kunde jag inte se.

Urskogsliknande skog med många gamla träd. Här stående död ved samt mycket gammal tall med säreget utseende.

Urskogsliknande skog med många gamla träd. Här stående död ved samt mycket gammal tall med säreget utseende och en höjd på kanske 5 meter.

Mäktig tall...gissar på långt över 400 år. Visserligen inte de största och grövsta som behöver vara äldst, men just det här exemplaret är det något speciellt med...jag imponeras stort!

Mäktig tall…gissar på långt över 400 år. Visserligen inte de största och grövsta som behöver vara äldst, men just det här exemplaret är det något speciellt med…jag imponeras stort!

Otroligt mager hällmarkstallskog med ålderdomliga träd.

Otroligt mager hällmarkstallskog med ålderdomliga träd.

Tags:

Comments are closed