Har varit ute på Stora Axelön och gjort försiktiga åtgärder för att öppna upp runt de 3 labyrinter som finns på öns västra udde. Det är just nu ett pågående projekt eftersom jag blivit hemmavid i sjukdom.

Flera av labyrinterna är överväxta med mossa/gräs och annat och runt dem sluter sig skogen. Tanken är att öppna upp runt så att mer solljus kommer in och platsen blir mer besöksvänlig.

En gång i tiden låg de här labyrinterna öppet på klipphällen. Stora Axelön är intressant såtillvida att den har dessa kulturhistoriska lämningar, intressanta geologiska formationer (klapperstensvallar från olika tidsepoker) och en fin naturskog samt att mot söder är det fri horisont. Väl värt ett besök!

Den sydligaste av trojeborgarna på Stora Axelön ligger på den en gång kala klippan. Idag sluter sig skogen runt labyrinten och upplevelsevärdet av platsen blir nedsatt.

Tags:

Comments are closed