Categories:

Jag är mitt uppe i slåttern. Det är flera ängar på Lurö som jag sköter samt några ytor på öar i norra Vänern. Det brukar va fullt upp. Så även i år. Häromdagen besökte jag Lurö klosteräng (som jag kallar det) som ligger söder om kyrkoruinen. Här var för några år sedan bara sly, träd och annat oönskat. Efter restaureringen har marken återhämtat sig och med selektiv slåtter och gynnande av flora i området har nu ängen börjat blomma ut ordentligt. Den är artrik med en mängd olika blommor. Därtill är det en god lokal för insekter och fjärilar. Ängen är fantastiskt att skåda!

Just nu är jag mitt uppe i bärgningsarbetet på Stenstaka och Tegelbruksängen. Det är ofta det mest tidskrävande mest slitsamma arbetsmomentet. Tyvärr insjuknade jag snabbt så jag har fått åka hem för att vila mig i några dagar. Jag hoppas vara åter i arbete kommande vecka.

Min slåtterbalk med räfsa har jag haft i några år nu och de har i princip fungerat klanderfritt. Det har varit lite småfel (exempelvis vajerbrott under försommaren) men det är sånt slitage man får räkna med. Strängläggaren jag använder räfsar ihop höet i strängar vilket gör att jag på ett något enklare sätt kan lyfta bort gräset senare. Fröspridningen blir i alla fall mycket bra och det småskaliga maskinella ängsbruket har sina klara fördelar.

Tags:

Comments are closed