Jag är åter på Saxholmen och slåttar gräset på fornlämningsområdet. Man kan notera att småborren blommat över och att ön varit relativt välbesökt under sommaren…gräset är på flera håll nedtrampat och stigarna är upptrampade. Kul!

Södra porten på Saxholmen med vy över Ölmevikens glittrande vatten.

Tags:

Comments are closed