Ryl är en starkt hotad art (EN) som växer i varma glesa gamla skogar, gärna där det finns kalk i marken. Vid Vänern växer den bland annat på Lurö. Den hotas av bland annat det moderna skogsbruket som skövlar skogar och ändrar på förutsättningarna för växter och djur på ett allt för radikalt sätt. Just nu blommar rylen med sina fina blomställningar och är därför något lättare att upptäcka i terrängen, annars är arten mycket svår att inventera. I år får arten lite extra fokus bland Floraväktarna för att kunna kartlägga dess status i Sverige.

Ryl, en starkt hotad art

Ryl

Tags:

Comments are closed