Categories:

Nu har jag gjort färdigt själva restaureringen på Lurö kyrkoruin och dess omgivning. I en första etapp (återstår att se om det blir fler) har befintliga gräsytor utökats och röjts på träd och sly. Nu finns siktgator mot söder och norr. Jag har också friställt två äldre oxlar (ålder över 100 år) samt flertalet ekar. Om några veckor ska jag göra första slåttern av ruinen för att öka tillgängligheten och göra den mer synlig för besökare genom att ta bort gräset. En andra slåtter kommer att ske i slutet av juli eller möjligen början av augusti.

Norr om ruinen har jag nu röjt fram den gamla hamnen (fornlämning) som troligen varit landstigningsplatsen för pilgrimer och besökare av kyrkan. Idag består området av stort vassbälte, men för 100 år sedan var hela området vassfritt och stranden var en slåtteräng.

Jag har satt upp 3 störar för humlen som finns i området. Möjligen kan humlen vara planterad i området av munkar för över 1000 år sedan och därmed ett biologiskt kulturarv med mycket högt värde.

Klosterängarna söder om ruinen.

Klosterängarna söder om ruinen.

Norr om kyrkoruinen ligger hamnanläggningen. Nu är denna framröjd och syns mitt i bild där vassen övergår i grönt gräs.

Norr om kyrkoruinen ligger hamnanläggningen. Nu är denna framröjd och syns mitt i bild där vassen övergår i grönt gräs.

Humle på Lurö kan möjligen vara ett biologiskt kulturarv och härstamma från tiden då munkarna planterade den för över 1000 år sedan!

Humle på Lurö kan möjligen vara ett biologiskt kulturarv och härstamma från tiden då munkarna planterade den för över 1000 år sedan!

Tags:

Comments are closed