Categories:

Jag har en rullande sammanställning på ytvattentemperaturen i Vänern sedan 1979. Datan är inte helt vetenskaplig, dels då källdatan varierar i kvalité, men också mättidpunkt som diffar med några dagar från år till år. Men den ger en mycket bra generell bild över ytvattentemperaturens variation över vinterhalvåret. Jag bevakar temperaturen från början av november till mitten av maj.

Utifrån den statistiken är det i år den högsta uppmätta ytvattentemperaturen i början av december sedan 1979 (ja det är väl 1 dag för tidigt, men ändå…). Ytvattentemperaturen i centrala delarna av Värmlandssjön är 9 grader vilket är högre än de tidigare rekorden på 8 grader (december 2011 och 2014). Andra varma ytvattentemperaturer är 7 grader från åren 2006, 2000, 1986 och 1982.

Snittemperaturen för början av december är 5,1 grader och vi har i år ett temperaturöverskott på nästan 4 grader!

Det börjar framträda en bild där ytvattentemperaturen blir högre lägre in på hösten för varje år som går. Det stämmer väl överrens med bilden av en global uppvärmning och ett alltmer mildare klimat.

Ytvattentemperaturen i början av december för perioden 1979-2015.

Ytvattentemperaturen i början av december för perioden 1979-2015.

Tags:

Comments are closed