Håller på att skriver färdigt och sammanställer en rapport åt Karlstads kommun gällande vegetationsutvecklingen på de restaurerade sandstränderna. Mycket gräs har hunnit växa upp men väldigt sparsamt med vedartad vegetation. Kommunen har i år (och även förra året) lagt resurser på att rycka bort mycket av gräset i ett försök att hålla tillbaka igenväxningen av de blottlagda ytorna. Det arbetet pågår just nu förfullt.

Rapporten är i alla fall färdig och den ska bara bli godkänd av naturenheten innan jag får anse jobbet avslutat.

Flygfoto från 2008 och 2015 (efter restaurering) på Kvinnholms sand.

Flygfoto från 2008 och 2015 (efter restaurering) på Kvinnholms sand.

Tags:

Comments are closed