Categories:

Nu har Karlstads kommun publicerat den rapport om sandstränderna vid Vänern i kommunen som jag skrev under min projektanställning. Rapporten är skriven efter det att jag inventerat sandstränderna efter förekomsten av larven av mindre myrlejonslända, bedömt värdet av sandstranden utifrån rekreation och biologisk mångfald, igenväxningsgrad och åtgärdsbehov samt skrivit åtgärdsplaner för de högst värderade sandstränderna. Restaureringsåtgärderna påbörjades hösten 2014 och nya LONA-ansökningar har godkänts av Länsstyrelsen Värmland och projektet fortlöper även 2015 och 2016. Utifrån de åtgärdsplaner jag skrivit ledde jag senare arbetet i fält (grävmaskin, dumper, skördare och skotare) vilket varit mycket lärorikt och intressant. Nu under sensommaren/hösten har jag fått uppdrag av kommunen att dokumentera vegetationsförändringen efter årets växtsäsong. Jag kan redan konstatera att det hänt en hel del under augusti månad gällande vegetationen. Det intressanta blir att följa utvecklingen några år framöver och förhoppningsvis kommer de blottlagda ytorna hålla sig skapligt bra. Men det återstår att se.

Här kan du läsa rapporten

Blotta sanden – rapport

Bilaga 1 – Områdetsbeskrivningar
Bilaga 1

Bilaga 2 – Åtgärdsplaner
Bilaga 2

Bilaga 3 – Genomförda åtgärder hösten 2014
Bilaga 3

 

 

 

Tags:

Comments are closed