Categories:

Nu har jag utfört första slåttern för i år på Östra Söön. Jag sköter delar av marken innanför de mäktiga stenmurarna och även runtomkring dessa. Allt för att öka tillgängligheten för skärgårdens besökare. Östra Söön är en ö med fin kulturhistoria och ligger ett stycke bort från de mest befolkade områdena i Värmland. Väl värt att bevara och utveckla med andra ord!

Nu är marken slåttad och det är betydligt enklare att ta del av kulturmiljön.

Körsbärsträden fick sig en liten beskärning. Tog mest bort döda grenar. Blev lite trevligare utseende.

Tags:

Comments are closed