Categories:

Ostindiefararen Götheborg gör en Vänerturne nu i sommar. Jag har passat på att fotografera henne när hon anlöpt Kristinehamn och Karlstad. Igår var det Karlstad hon angjorde och hon rundade Hammarö Skage då hon legat i Grums på morgonen. Redan långt där ute hade hon ett stort följe och fler och fler båtar följde henne desto närmare Karlstad hon kom.

Ostindiefararen på väg in mot Karlstad med Härö i bakgrunden.

Ostindiefararen på väg in mot Karlstad med Härö i bakgrunden.

På Sööfjorn på väg in mot Karlstad med småbåtar i följe.

På Sööfjorn på väg in mot Karlstad med småbåtar i följe.

Hon rundar Gersholmsrevet och går in mot Karlstads yttre hamn.

Hon rundar Gersholmsrevet och går in mot Karlstads yttre hamn.

Ostindiefararen på väg in mot Wärmlandskajen med en mängd båtar som följe.

Ostindiefararen på väg in mot Wärmlandskajen med en mängd båtar som följe.

Tags:

Comments are closed