Jag har nu jobbat färdigt vid Lurö kyrkoruin och avslutat arbetet. Tyvärr hann jag inte med så mycket som jag velat och det återstår många träd. Men jag har öppnat upp gläntat mot söder och jobbat mig västerut mot sundet till Klosterholmen. En del trädgrupper är sparade och jag har även friställt några värdefulla träd. Tanken har även varit att spara några mindre som föryngring. Förhoppningsvis kommer jag kunna jobba vidare med området nästa år men det återstår att se.

Marken kommer att slåttas och hållas öppen genom manuell skötsel kommande år och eftersom marken är mestadels slät och stenfri kommer den manuella slåtterbalken komma väl till pass!

Morgonljus över strandängen vid kyrkoruinen.

Tags:

Comments are closed