Har i några dagar tagit mig ut till Saxholmen via isen. Jag har gjort en mindre restaureringsåtgärd på södra sidan av ön. Det handlar om att fälla träd och röja bort några enstaka buskar utmed stranden norr om sittplatserna. Träden har fällts ut på isen där jag gjort upp en eld och direkt hanterat ris och annat.

Arbetet har löpt på fint och är en bra läropeng inför framtida ev. åtgärder på Saxholmen. Ön är ju brant, blockig med stora skrevor vilket gör den otillgänglig och mycket svårarbetad. Men ska åtgärder göras på ön är det en fördel att göra det på vintern, från is.

Landskapsutveckling på Saxholmen. Stranden på södra udden har öppnats upp. Området kommer sedan att slåttas.

Tags:

Comments are closed