Vänervård håller kurser i Vänerns kultur- och natur. Kurser som kan hållas om Vänern och dess naturvärden. Vad har skapat Vänerns naturvärden och hur påverkas de av klimatförändringarna och exploatering?

Vänerns spännande kulturhistora kan föredras om små skärgårdsbönder med fiske som huvudnäring. Hur har det skapat ett särpräglat landskap och kulturvärde ? Det maritima livet vid Vänerhavet är unikt och av mycket högt värde. Men har vi glömt dess historia ?

Kontakt

Martin Sandmark
info(bytut)vanervard.se eller ring på 070 – 622 16 93